Marketing automation i städfirman eller företaget

Marketing automation i städfirman eller företaget

Att automatisera marknadskommunikationen kan spara mycket tid och vara effektivt. Man kan skapa de automatiska kommunikationsflödena med hjälp av flera effektiva verktyg så att alla processer som e-mail, sms, sajt och andra online events löper på smärtfritt.

Anslut dig till plattformen

Det allra enklaste är att ansluta dig till en digital plattform där du har dessa tjänster och verktyg som du kan använda för att utveckla din verksamhet. Ungapped.se har en superbra plattform för marketing automation och andra digitala tjänster som du kan ha nytta av. Du kan få stöd i att ta fram strategier inom marketing automation, kommunikation och standardisering av flödena. Du kan också få hjälp att bygga upp de automatiserade kommunikationsflödena. Ungapped är en utmärkt partner i att förenkla komplexa processer eftersom man värdesätter användbarhet och lämnar en bra support som går att förstå.

Marketing automation

Vad är marketing automation? Det är processer inom den digitala marknadsföringen som kan programmeras och kodas så att de sköter sig utan att en människa lägger sig i manuellt. Det är viktigt att man vet vilken information och målsättning man har med en automatiserad process för att den ska fungera optimalt. Det kan exempelvis vara olika serier av e-post-meddelanden som man sänder ut vid olika tidpunkter och kanske kopplar till en sajt eller något annat digitalt – men det kan vara i stort sett vad som helst som har med kommunikation att göra. Med maskininlärning (machine learning) kan man bygga mycket bra flöden som riktar sig mer till användaren som en människa.

Fördelar med marketing automation

Ungapped.se har förenklat sättet man bygger marketing automation på och du har flera valmöjligheter i flödena. De kan baseras på tid för att få en feedback om tiden för exempelvis ett svar är överskriden, eller utgå ifrån innehållet på din sajt där du producerar olika typer av innehåll som kunderna ska reagera på. Du kan också göra effektiva modeller som baseras på beteenden, det vill säga de val som kundgruppen gör. På det sättet kan man ranka användaren utifrån beteendet och hur de möjligen kan agera i framtiden – ett troligt beteende.